Loan Cost for Investment Loans

1/9/2006-1/9/2008  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση),  οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001
 

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.
 

·         

Networking of Rural Food Enterprises

24/8/2006-19/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Αγίου Νικολάου, Αθαμανία, Βροντερό, Γαρδίκι, Δέση, Δροσοχώρι, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 (Θεόπετρα)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Αύρα, Βλαχάβα, Διάβα, Καστράκι, Κρύα βρύση, Μεγάλη Κερασιά, Ορθοβούνι)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 (Αμάραντος, Αμπελοχώρι, Καλομοίρα, Καστανιά, Ματονέρι)
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
 (Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Καλογριανή, Κλεινός, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ (Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ (Κορυδαλλός, Μαλακάσι, Παναγία, Πεύκη, Τρυγώνα)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(Αγρελιά, Αρδάνι, Κουμαριά, Λιόπρασσο, Παλαιόπυργος)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ (Ελληνόκαστρο, Πλάτανος, Ρίζωμα, Σπαθάδες)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ (Πιαλεία, Φιλύρα)
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Άγιος Προκόπιος, Κοτρώνι, Παλαιοκαρυά, Πετροχώρι, Πύλη, Ροπωτό)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΑΙΩΝ
 (Βαθύρρεμα, Βαλκάνο, Λιβαδοχώρι, Μεσοχώρα, Μοσχόφυτο, Νέα Πεύκη, Παράμερο, Πολυνέρι, Στουρναραίικα)
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΑΙΩΝ
 (Γερακάρι, Καλλιθέα, Κονισκός, Λογγάς, Μαυρέλι, Φλαμπουρέσι, Φωτεινό)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
 (Καλονέρι)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Αχλαδοχώρι, Γριζάνο, Διάσελλο)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ (Αγιόφυλλο, Αγναντιά, Ασπροκκλησιά, Αχλαδέα, Γάβρος, Κακοπλεύρι, Οξύνεια, Σκεπάρι)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Μυρόφυλλο)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ (Αρματωλικό, Κορυφή, Νεράιδα, Παχτούρι)

Για : Φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

       

       

   

Την προώθηση δικτύων επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα (networks & clusters). Προβλέπεται η προώθηση δικτύων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα του ξύλου, του επίπλου, στον τομέα των βιοτεχνιών κτλ (networks & clusters). Η δημιουργία cluster θέτει προϋποθέσεις ποιότητας για την ένταξη της κάθε επιχείρησης στην συνένωση και αποσκοπεί στην κοινή προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς, ωστόσο η κάθε παραγωγική επιχείρηση να απολύει την αυτοτέλεια της.
  Για: 
·          Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία cluster
·          Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων
·          Τη σύσταση του Φορέα – νομικού προσώπου (συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ).
·          Την εκπόνηση σχεδίου δράσης.
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου νομικού προσώπου ( γραφεία, αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κ.λπ).
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για εκθετήρια προβολής- προώθησης των προϊόντων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων.
·          Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες) συστήματα διανομής, αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ
·          Την κατάρτιση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και του προσωπικού τους.
·          Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων (γεωργικών και μη γεωργικών) του cluster.
·          Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
·          Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων / προϊόντων του cluster (εκτός γεωργικού τομέα).
·          Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών.
Περιορισμοί: Ο αριθμός των επιχειρήσεων που μετέχουν στο cluster δεν μπορεί κατά κανόνα να είναι μικρότερος των 5 και παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα του.
Δεν χρηματοδοτούνται δε:
·          Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης για επιχειρήσεις / προϊόντα γεωργικού τομέα.
·          Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του  cluster (χρηματοδοτούνται από άλλες δράσεις).
·          Λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές προσωπικού κ.λπ).
·          Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όταν παρέχεται η δυνατότητα για ανάκτησή του.