«Αναζητείστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» π.χ. ξενώνες, fax, Δροσοχώρι κ.ο.κ.  Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Establishment of New Enteprises by Young People

 

  …. για Ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Προθεσμία :
15/6/2009-30/6/2009
  

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Νέους και Νέες

Για :
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
Προβολή-Προώθηση, Αλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων
                  
  


 

Free Know-How to Enterprises

 


 
…. για Καινοτόμες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες γνώσης / εμπειρογνωμοσύνης σε επιχειρήσεις.
>26/3/2009
                           

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για :  Συμβουλές σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πρόβλημα που για να αντιμετωπιστεί χρειάζεστε συμβουλές ή υποστήριξη απο φορέα που διαθέτει την τεχνογνωσία/εμπειρογνωμοσύνη, όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρείες Έρευνας κ.α 


                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boost enterpreneurship of companies cooperating with Albania, Bulgaria FYROM, Cyprus

  ….ενίσχυση επιχειρήσεων που συνεργάζονται με Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ, Κύπρο   

 

Περιοχή εφαρμογής:    

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ , ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ,ΡΟΔΟΠΗΣ , ΕΒΡΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ , ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ , ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Για : Επιχειρήσεις 

Για :   

Μηχανήματα – ΕξοπλισμόςΠρομήθεια και εγκατάσταση καινούργιου, σύγχρονου εξοπλισμούΕξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντοςΚατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφουςΚατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του υπεδάφουςΚατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης των υδάτων

Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης της ατμόσφαιρας

Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού του φυσικού περιβάλλοντος

Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης ύδατος

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδαςΚατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή/ και υποκστάστασης της συμβατικής ενέργειας Συστήματα αυτοματοποίησης.Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτομαποίησηςΠρομήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτομαποίησηςΠρομήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών εργασιώνΠρομήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτομαποίησηςΠρομήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών εργασιώνΠρομήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτομαποίησηςΠρομήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών εργασιώνΠρομήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικήςΔικαιώματα ΤεχνογνωσίαςΠιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότηταςΔαπάνες προώθησηςΔαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσειςΣυμβουλευτικές υπηρεσίες 

Δικαιούσαι χρηματοδότηση;  

«Αναζητείστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» π.χ. ξενώνες, fax, Δροσοχώρι κ.ο.κ.  Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

 

Cooperate to invest in Greece & Greek Islands

Coperation with Greek individuals could prove quite fruitful. See below, every day, all activities that Greek people get free funding for. New ideas are on the way! Comment to Express your Interest and get details.

High Tech Services

Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι:

 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις: 150.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000 ευρώ
 • Για μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ

Για :

Α. Για την κατηγορία επενδυτικών σχεδίων παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

 1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς καιοι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται άμεσαμε μια παραγωγική μονάδα.
 3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρέςεπιχειρήσεις.

 4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματατης χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

 5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών καιμηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.

 6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

 7. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού,προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους σε Β.Ε.ΠΕ.

 8. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου τηςεντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων. 
 9. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
 10. Η κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και ηαγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

 11. Οι δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας τωναναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα. 
 12. Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
 13. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης απόφυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.

 14. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
 15. Β. Για την κατηγορία επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

   

  1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς καιοι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
  2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις και συνδέονται άμεσαμε μια παραγωγική μονάδα.
  3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρέςεπιχειρήσεις.
  4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματατης χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
  5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών καιμηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
  6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας,τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων για την παροχή των υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. 
  7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού.
  8. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης απόφυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση εκμετάλλευσή της για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών. 
  9. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σεποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
   • Για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών.Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) ή επιδότηση κόστους δημιουργουμένων θέσεων εργασίας: 20% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10% στις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιοχή.Ή εναλλακτικά φορολογική απαλλαγή: 60%.

   • Για τους Νομούς
   •  

     

     

     

     

    της Περιφέρειάς Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων)     

    της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου)

    της περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου),

    της περιφέρειάς Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων),

    της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας),

    της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς)

    της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).

     

     

     

     

     

   Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) ή επιδότηση κόστους δημιουργουμένων θέσεων εργασίας: 30% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10% στις μεσαίες επιχειρήσεις και έως στις και έως 20% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιοχή. στις και , ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιοχή.η ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (30 στις και έως στις και , ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιοχή.Ή εναλλακτικά φορολογική απαλλαγή: 100%.

   • Για τους Νομούς :
   •  

     

     

     

     

    της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου)     

    της περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας)

    της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

     

     

     

     

     

   Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) ή επιδότηση κόστους δημιουργουμένων θέσεων εργασίας: 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10% στις μεσαίες επιχειρήσεις και έως στις και έως 20% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιοχή. στις και , ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιοχή.η ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (40 στις και έως στις και , ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιοχή.Ή εναλλακτικά φορολογική απαλλαγή: 100%