Modernization of Meat Treatment Enterprises

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου ))
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Εκσυγχρονισμό – επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης –   τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής  παραγωγής. Ιδιαίτερα προβλέπονται ενισχύσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμών που προβλέπονται από την ΚΥΑ 450/2001 και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν προκαθορισμένες προδιαγραφές, να συμμετέχουν στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και την Διεπαγγελματική συνεργασία,  θα φέρουν το ειδικό “σήμα” του Προγράμματος που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και που αποτελεί βασικό σημείο καινοτομίας καθώς  επίσης και την υποχρέωση για τροφοδότηση  στα Κέντρα Εστίασης και τα καταλύματα του Προγράμματος συνδέοντας τα τοπικά προϊόντα  με τον Αγροτικό  Τουρισμό.   
 

Για:  
·          Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          Βελτίωση ακινήτων.
·          Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          Αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
 

Establishment of Agrotouristic Cooperation Organization

17/8/2006-9/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου )
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Αυλής, Σιδηροχωρίου, Δωματίων, Μελισσοκομείου, Μουσθένης, Μεσορόπης, Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
                        Δήμος Ελευθερών ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Φωλιάς και Μυρτοφύτου )                       Δήμος Ορεινού ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λεκάνης, Κεχροκάμπου, Δυσβάτου , Ελαφοχωρίου Μακρυχωρίου, Πλαταμώνα, Διποτάμου και Αγίου Κοσμά.)
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
Η δημιουργία κοινού φορέα που θα διαχειρίζεται την Διεπαγγελματική Συνεργασία μεταξύ των Επιχειρήσεων και θα υλοποιηθεί από τους τελικούς επενδυτές του τοπικού προγράμματος. Όλες οι παρεμβάσεις του Αγροτικού Τουρισμού του Τοπικού Προγράμματος, θα πιστοποιηθούν σ΄ ένα ενιαίο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και μέσα από Διεπαγγελματική συνεργασία θα συνδεθούν με τις λοιπές δράσεις Στήριξης της επιχειρηματικότητας (Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας).
 

Για:  
·          Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία cluster
·          Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων
·          Σύσταση του Φορέα – νομικού προσώπου (συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ).
·          Εκπόνηση σχεδίου δράσης
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου νομικού προσώπου (γραφεία, αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κ.λπ).
 

Loan Cost for Investment Loans

1/9/2006-1/9/2008  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση),  οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001
 

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.
 

·         

Modernization of Agrotourism establishments
9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός Θεσσαλονίκης: Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.

Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
Αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων αγροτικού τουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης, Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων αποτελεί η συμμόρφωσή τους, σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και η δικτύωσή τους μέσω της συμμετοχής τους σε cluster αγροτικού τουρισμού, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ.
Για:  
·          Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
·          Κτίρια
·          Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
·          Αγορά λοιπού εξοπλισμού
·          Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          Αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων
·          Μελέτες/ έρευνες
·          Λοιπές υπηρεσίες
·          Προβολή / διαφήμιση / προώθηση προϊόντος
  

Esrablishment of Promoting Agrotourism Enterprise

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΟΧΟΥ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
  

Δημιουργία επιχείρησης προώθησης αγροτικού  τουρισμού  εντός περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος  ή εκτός περιοχής, σε κομβικό σημείο αυτής και συγκεκριμένα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με σκοπό την οργάνωση τουριστικών πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης
 Για : δημιουργία επιχείρησης προώθησης αγροτικού  τουρισμού 

 

Agrotouristic Enterprises
11/7/2006
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤ.ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΑΣΦΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΩΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΠΕΔΙΝΗΣ, ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΗΡΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ, ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ, ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ), ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΗΣ, ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ, ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΑ Δ.Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ, ΚΡΥΑΣ, ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ), ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΡΑΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Eπιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (που έχουν ήδη ενταχθεί με απόφαση ένταξης σε ένα από τα 2 clusters που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Τα 2 clusters είναι το «Δίκτυο επιχειρήσεων ορεινών περιοχών Νομού Ιωαννίνων» και η «Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ». Η ένταξη σε ένα από τα δύο cluster επιβεβαιώνεται με την απόφαση ένταξης από το αρμόδιο όργανο του cluster (Δ.Σ.) η οποία πρέπει να έχει ληφθεί πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+.) για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης
  

Για:  

 • Τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
 • Την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
 • Την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ.) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ: Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
 • Τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
 • Το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
 • Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
 • Τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
 • Την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3
 • Την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.

Establishment of Touristic Offices
14/7/2006-25/9/2006  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Για : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού) , Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Συλλογικούς φορείς ενώ προτεραιότητα θα έχουν τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, όπου υφίστανται.
Δύο τοπικά γραφεία αγροτουρισμού, ένα για κάθε μία από τις χωρικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης (ορεινής Άρτας και Αμβρακικού) όπου δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αντίστοιχο γραφείο. Τα δύο αυτά γραφεία (όπως και αυτό που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί για την περιοχή ορεινής Πρέβεζας και Αχέροντα) θα έχουν την ευθύνη οργάνωσης της προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή, την προώθηση του συγκεκριμένου προσφερόμενου τουριστικού πακέτου αλλά και την οργάνωση κλεισίματος δωματίων.
  

Για: 
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
Το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CD κ.λπ).
Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
·          κόστος δημιουργίας και ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα.