Support for Tourism Service providing Enterprises

5/8/2006
 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (α) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού όπως κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών θα εφαρμοστούν στα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα : : Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ, Δ.Δ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ, Δ.Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ, Δ.Δ. ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ, Δ.Δ. Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ, Δ.Δ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Δ.Δ. ΜΥΚΗΣ, Δ.Δ. ΑΒΑΤΟΥ, Δ.Δ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ, Δ.Δ. ΕΥΛΑΛΟΥ, Δ.Δ. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, Δ.Δ. ΟΛΒΙΟΥ, Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ, Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ, Σ, Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΥ, Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ, Δ.Δ. ΔΑΦΝΩΝΟΣ, Δ.Δ. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ, Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ
β) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού όπως παραδοσιακά καφενεία θα εφαρμοστούν τα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα : Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ, Δ.Δ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ, Δ.Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ, Δ.Δ. ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ, Δ.Δ. Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ, Δ.Δ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Δ.Δ. ΜΥΚΗΣ, Δ.Δ. ΑΒΑΤΟΥ, Δ.Δ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ, Δ.Δ. ΕΥΛΑΛΟΥ, Δ.Δ. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, Δ.Δ. ΟΛΒΙΟΥ, Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ
Eπικαλυπτόμενες από ΟΠΑΑΧ περιοχές είναι τα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα: , Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ, Σ, Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΥ, Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ, Δ.Δ. ΔΑΦΝΩΝΟΣ, Δ.Δ. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ, Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ)
Σε : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Eνισχύση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, οι οποίες πλαισιώνονται από δραστηριότητες που αφορούν την δημιουργία παραδοσιακών καφενείων, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π  Θα προωθηθούν χώροι έκφρασης παιδικών ταλέντων και δεξιοτήτων όπως και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) για την καλύτερη προβολή και προώθηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων.
Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          Την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ.) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
   

 

Leave a Reply