Creation & Modernizaation of enterprises dealing with animal products.

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)   


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η δράση

 

    

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊοντων ζωικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας και θα συμμετέχουν σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster). Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν κατά τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO κλπ) και ασφάλειας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000).
  Για:  
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
·          προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.
·          απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
·          αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας  και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και  telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
·          αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
·          Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
  

Leave a Reply