Loan Cost for Investment Loans

1/9/2006-1/9/2008  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση),  οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001
 

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.
 

·         

Esrablishment of Promoting Agrotourism Enterprise

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΟΧΟΥ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
  

Δημιουργία επιχείρησης προώθησης αγροτικού  τουρισμού  εντός περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος  ή εκτός περιοχής, σε κομβικό σημείο αυτής και συγκεκριμένα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με σκοπό την οργάνωση τουριστικών πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης
 Για : δημιουργία επιχείρησης προώθησης αγροτικού  τουρισμού 

 

Pilotic Operation  of Visitable Farms
14/7/2006-25/9/2006  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (με προτεραιότητα στις ακόλουθες υποπεριοχές:Αγιά, Ανθούσα (οικισμός Τρίκορφο), Μεσοπόταμος, Βουβοπόταμος, Βαλανιδορράχη, Λούτσα, Βράχος, Καμαρίνα, Μυρσίνη, Κρυοπηγή, Κόπραινα, Κορωνησία, Πέτρα, Στρογγυλή, Βίγλα, Χανόπουλο (Γρίμποβο)).
Για : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Την επιδεικτική δημιουργία και λειτουργία  επισκέψιμου αγροκτήματος στην περιοχή παρέμβασης.
   

Για: 
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CD κ.λπ).
Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
·          Περιορισμένης έκτασης συμπλήρωση και βελτίωση του φυτικού κεφαλαίου
·          Πρώτη αγορά ζώων
·          Έγγειες βελτιώσεις και εξασφάλιση αρδευτικού ύδατος για τις ανάγκες του αγροκτήματος (γεώτρηση σε απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις, μικρές λιμνοδεξαμενές, συστήματα άρδευσης κ.λπ)
·          Εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση  της παραγωγής του αγροκτήματος (σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.2.)
·          Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός του αγροκτήματος (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη
·          Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων
·          Δημιουργία χώρου προβολής των προϊόντων του αγροκτήματος
·          Δημιουργία μουσειακού χώρου για έκθεση μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης κατ΄ εξαίρεση της αγοράς παλαιού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου στόχου
·          Το κόστος δημιουργίας και ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα.
Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

  • Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ).
  • Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.
  • Αγορά αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της επένδυσης.
  • Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εκτός της περίπτωσης δημιουργίας μουσειακού χώρου στο αγρόκτημα.
  • Λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)
  • Δαπάνες εξομοιούμενες προς λειτουργικές δαπάνες, όπως συντήρηση, αντικατάσταση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου μετά την εκδήλωση ασθενειών.
  • Ο φόρος προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης, όταν παρέχεται η νομοθετική δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή του.

Networking of Rural Food Enterprises

24/8/2006-19/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Αγίου Νικολάου, Αθαμανία, Βροντερό, Γαρδίκι, Δέση, Δροσοχώρι, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 (Θεόπετρα)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Αύρα, Βλαχάβα, Διάβα, Καστράκι, Κρύα βρύση, Μεγάλη Κερασιά, Ορθοβούνι)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 (Αμάραντος, Αμπελοχώρι, Καλομοίρα, Καστανιά, Ματονέρι)
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
 (Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Καλογριανή, Κλεινός, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ (Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ (Κορυδαλλός, Μαλακάσι, Παναγία, Πεύκη, Τρυγώνα)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(Αγρελιά, Αρδάνι, Κουμαριά, Λιόπρασσο, Παλαιόπυργος)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ (Ελληνόκαστρο, Πλάτανος, Ρίζωμα, Σπαθάδες)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ (Πιαλεία, Φιλύρα)
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Άγιος Προκόπιος, Κοτρώνι, Παλαιοκαρυά, Πετροχώρι, Πύλη, Ροπωτό)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΑΙΩΝ
 (Βαθύρρεμα, Βαλκάνο, Λιβαδοχώρι, Μεσοχώρα, Μοσχόφυτο, Νέα Πεύκη, Παράμερο, Πολυνέρι, Στουρναραίικα)
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΑΙΩΝ
 (Γερακάρι, Καλλιθέα, Κονισκός, Λογγάς, Μαυρέλι, Φλαμπουρέσι, Φωτεινό)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
 (Καλονέρι)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Αχλαδοχώρι, Γριζάνο, Διάσελλο)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ (Αγιόφυλλο, Αγναντιά, Ασπροκκλησιά, Αχλαδέα, Γάβρος, Κακοπλεύρι, Οξύνεια, Σκεπάρι)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Μυρόφυλλο)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ (Αρματωλικό, Κορυφή, Νεράιδα, Παχτούρι)

Για : Φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

       

       

   

Την προώθηση δικτύων επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα (networks & clusters). Προβλέπεται η προώθηση δικτύων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα του ξύλου, του επίπλου, στον τομέα των βιοτεχνιών κτλ (networks & clusters). Η δημιουργία cluster θέτει προϋποθέσεις ποιότητας για την ένταξη της κάθε επιχείρησης στην συνένωση και αποσκοπεί στην κοινή προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς, ωστόσο η κάθε παραγωγική επιχείρηση να απολύει την αυτοτέλεια της.
  Για: 
·          Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία cluster
·          Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων
·          Τη σύσταση του Φορέα – νομικού προσώπου (συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ).
·          Την εκπόνηση σχεδίου δράσης.
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου νομικού προσώπου ( γραφεία, αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κ.λπ).
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για εκθετήρια προβολής- προώθησης των προϊόντων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων.
·          Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες) συστήματα διανομής, αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ
·          Την κατάρτιση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και του προσωπικού τους.
·          Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων (γεωργικών και μη γεωργικών) του cluster.
·          Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
·          Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων / προϊόντων του cluster (εκτός γεωργικού τομέα).
·          Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών.
Περιορισμοί: Ο αριθμός των επιχειρήσεων που μετέχουν στο cluster δεν μπορεί κατά κανόνα να είναι μικρότερος των 5 και παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα του.
Δεν χρηματοδοτούνται δε:
·          Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης για επιχειρήσεις / προϊόντα γεωργικού τομέα.
·          Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του  cluster (χρηματοδοτούνται από άλλες δράσεις).
·          Λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές προσωπικού κ.λπ).
·          Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όταν παρέχεται η δυνατότητα για ανάκτησή του.
 

Establishment or Modernization of enterprises dealing with plant products

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)    


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων.

 

     

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης προϊοντων φυτικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας  και θα συμμετέχουν σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster). Οι προς ένταξη επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν κατά τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO κλπ) και ασφάλειας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι η τήρηση τουλάχιστον των ελάχιστων προϋποθέσεων  σχετικά με το περιβάλλον.
  Για:  
·          H διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          H κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
·          H προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          H εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
Η αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Η κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.
·          Η απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
·          Η αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας  και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και  telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
·          Η αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Η βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
  

Creation & Modernizaation of enterprises dealing with animal products.

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)   


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η δράση

 

    

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊοντων ζωικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας και θα συμμετέχουν σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster). Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν κατά τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO κλπ) και ασφάλειας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000).
  Για:  
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
·          προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.
·          απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
·          αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας  και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και  telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
·          αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
·          Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
  

Creation of a net of the sites of Medium Size Enterprises

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)  


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων.

   

Δημιουργία ενός  ευέλικτου κόμβου διασύνδεσης των κατασκευαζόμενων προσωπικών site των ΜΜΕ στο ηλεκτρονικό διαδίκτυο, εμπλουτισμένο με αναλυτικές πληροφορίες  για την ταυτότητα και το προφίλ  της κάθε επιχείρησης. Η συγκεκριμένη δράση θα αποτελέσει ένα ακόμη μέσο προώθησης των τοπικών παραγόμενων προϊόντων και της τουριστικής προβολής, ανάδειξης της περιοχής παρέμβασης όχι μόνο στα στενά όρια του νομού αλλά και σε οποιοδήποτε άτομο έχει δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.
  Για:  
·          δημιουργία ή  προμήθεια απαιτούμενων λογισμικών συστημάτων ή και η δημιουργία βάσεων δεδομένων.
·          δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
·          Μελέτη σκοπιμότητας
·          εκπόνηση σχεδίου δράσης 
·          διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου ηλεκτομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 

Creation & Medernization of enterprises producing, developing and promoting local food

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
   

Ίδρυση νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων επενδύσεων παραγωγής, ανάπτυξης και προβολής ειδών τοπικής γαστρονομίας που έχουν προκύψει μετά την πρώτη μεταποίηση : όπως προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής – αρτοσκευάσματα – ζυμαρικά, παραδοσιακά ηδύποτα κ.α. Όλες οι επενδύσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετέχουν στο cluster μεταποιητικών επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων στην «καθαρή περιοχή».
 Για:  
·          Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
·          Κτίρια
·          Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
·          Αγορά λοιπού εξοπλισμού
·          Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλιση ποιότητας
·          Μελέτες/ έρευνες
·          Λοιπές υπηρεσίες
·          Προβολή / διαφήμιση / προώθηση προϊόντος
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 
·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·         

·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·