Establishment of Agrotouristic Cooperation Organization

17/8/2006-9/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου )
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Αυλής, Σιδηροχωρίου, Δωματίων, Μελισσοκομείου, Μουσθένης, Μεσορόπης, Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
                        Δήμος Ελευθερών ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Φωλιάς και Μυρτοφύτου )                       Δήμος Ορεινού ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λεκάνης, Κεχροκάμπου, Δυσβάτου , Ελαφοχωρίου Μακρυχωρίου, Πλαταμώνα, Διποτάμου και Αγίου Κοσμά.)
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
Η δημιουργία κοινού φορέα που θα διαχειρίζεται την Διεπαγγελματική Συνεργασία μεταξύ των Επιχειρήσεων και θα υλοποιηθεί από τους τελικούς επενδυτές του τοπικού προγράμματος. Όλες οι παρεμβάσεις του Αγροτικού Τουρισμού του Τοπικού Προγράμματος, θα πιστοποιηθούν σ΄ ένα ενιαίο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και μέσα από Διεπαγγελματική συνεργασία θα συνδεθούν με τις λοιπές δράσεις Στήριξης της επιχειρηματικότητας (Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας).
 

Για:  
·          Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία cluster
·          Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων
·          Σύσταση του Φορέα – νομικού προσώπου (συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ).
·          Εκπόνηση σχεδίου δράσης
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου νομικού προσώπου (γραφεία, αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κ.λπ).
 

Research companies Reinforcement

16/10/2006
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί.
 

Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εταιρειών «τεχνοβλαστών» (spin-off) που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών.
 

 

Για:  
·          Αρχικές επενδύσεις
·          Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εξαιρετικού χαρακτήρα
·          Γενικές δαπάνες εκκίνησης της επένδυσης
 

Loan Cost for Investment Loans

1/9/2006-1/9/2008  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση),  οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001
 

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.
 

·         

Establishment & Improvement of Hostel Units

14/7/2006-25/9/2006  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (με προτεραιότητα στις ακόλουθες υποπεριοχές: Αγιά, Ανθούσα (οικισμός Τρίκορφο), Μεσοπόταμος, Βουβοπόταμος, Βαλανιδορράχη, Λούτσα, Βράχος, Καμαρίνα, Μυρσίνη, Κρυοπηγή, Κόπραινα, Κορωνησία, Πέτρα, Στρογγυλή, Βίγλα, Χανόπουλο (Γρίμποβο)).
Για : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου
(επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
   

Δημιουργία και βελτίωση υποδομών διανυκτέρευσης.
 Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CD κ.λπ).
Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3.
Την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
·          κόστος δημιουργίας και ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα.

Modernization of Agrotourism establishments
9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομός Θεσσαλονίκης: Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.

Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
Αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων αγροτικού τουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης, Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων αποτελεί η συμμόρφωσή τους, σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και η δικτύωσή τους μέσω της συμμετοχής τους σε cluster αγροτικού τουρισμού, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ.
Για:  
·          Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
·          Κτίρια
·          Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
·          Αγορά λοιπού εξοπλισμού
·          Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          Αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων
·          Μελέτες/ έρευνες
·          Λοιπές υπηρεσίες
·          Προβολή / διαφήμιση / προώθηση προϊόντος
  

Establishment of units promoting of specific tourism activities (e.g. horse-riding, bicycling, skydiving etc.)
9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΟΧΟΥ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
  

Δημιουργία μονάδων προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Σαν τέτοιες θεωρούνται οι δραστηριότητες ιππασίας, ποδηλασίας, πεζοπορίας, τοξοβολίας, σκοποβολής, αιωροπτερισμού, κλπ οι οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες μεταξύ τους μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες ελκυστικό τουριστικό πακέτο για τους πλέον απαιτητικούς λάτρεις εναλλακτικού τουρισμού.
 ·          Η δημιουργία ενός πλήρους τουριστικού προϊόντος μπορεί να έχει υποδομές φιλοξενίας / εστίασης, αλλά κυρίως απαιτεί τουρισμό υψηλής ποιότητας. Απαιτούνται ενέργειες που ξεπερνούν την απλή κατασκευή και προσφορά υπηρεσιών. Οι υποδομές που θα δημιουργηθούν θα είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες ώστε να υπάρχει μια τουριστική προσφορά που θα συμβάλλει πραγματικά στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιοχών.

Esrablishment of Promoting Agrotourism Enterprise

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΟΧΟΥ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
  

Δημιουργία επιχείρησης προώθησης αγροτικού  τουρισμού  εντός περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος  ή εκτός περιοχής, σε κομβικό σημείο αυτής και συγκεκριμένα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με σκοπό την οργάνωση τουριστικών πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης
 Για : δημιουργία επιχείρησης προώθησης αγροτικού  τουρισμού 

 

Support for Tourism Service providing Enterprises

5/8/2006
 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (α) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού όπως κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών θα εφαρμοστούν στα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα : : Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ, Δ.Δ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ, Δ.Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ, Δ.Δ. ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ, Δ.Δ. Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ, Δ.Δ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Δ.Δ. ΜΥΚΗΣ, Δ.Δ. ΑΒΑΤΟΥ, Δ.Δ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ, Δ.Δ. ΕΥΛΑΛΟΥ, Δ.Δ. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, Δ.Δ. ΟΛΒΙΟΥ, Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ, Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ, Σ, Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΥ, Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ, Δ.Δ. ΔΑΦΝΩΝΟΣ, Δ.Δ. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ, Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ
β) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού όπως παραδοσιακά καφενεία θα εφαρμοστούν τα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα : Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ, Δ.Δ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ, Δ.Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ, Δ.Δ. ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ, Δ.Δ. Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ, Δ.Δ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Δ.Δ. ΜΥΚΗΣ, Δ.Δ. ΑΒΑΤΟΥ, Δ.Δ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ, Δ.Δ. ΕΥΛΑΛΟΥ, Δ.Δ. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, Δ.Δ. ΟΛΒΙΟΥ, Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ
Eπικαλυπτόμενες από ΟΠΑΑΧ περιοχές είναι τα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα: , Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ, Σ, Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΥ, Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ, Δ.Δ. ΔΑΦΝΩΝΟΣ, Δ.Δ. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ, Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ)
Σε : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Eνισχύση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, οι οποίες πλαισιώνονται από δραστηριότητες που αφορούν την δημιουργία παραδοσιακών καφενείων, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κ.λ.π  Θα προωθηθούν χώροι έκφρασης παιδικών ταλέντων και δεξιοτήτων όπως και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ) για την καλύτερη προβολή και προώθηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων.
Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          Την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ.) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
   

 

Establishment of Special & Alternative Tourism Units

5/8/2006


ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ( Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ, Δ.Δ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ, Δ.Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ, Δ.Δ. ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ, Δ.Δ. Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ, Δ.Δ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΕΛΙΝΟΥ, Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ, Δ.Δ. ΜΥΚΗΣ, Δ.Δ. ΩΡΑΙΟΥ, Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ, Δ.Δ. ΔΑΦΝΩΝΟΣ, Δ.Δ. ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ, Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Δ. ΑΒΑΤΟΥ, Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Δ.Δ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ, Δ.Δ. ΕΥΛΑΛΟΥ, Δ.Δ. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, Δ.Δ. ΟΛΒΙΟΥ, Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ)
   

Σε : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Δημιουργία μονάδων οργάνωσης δραστηριοτήτων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ενδεικτικές δραστηριότητες : κατασκηνωτικός, αθλητικός, ορειβατικός, φυσιολατρικός (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικός, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικός, ιππασίας, τοξοβολία, πλωτής περιήγησης κ.λ.π.
Για:  
Τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
Την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
Την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
Την αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ.) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ: Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
Τη δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
Την παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
Τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
Την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3
Την αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
   

Traditional Festivals
5/8/2006
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Σε : ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ, πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία, συλλογικοί φορείς και ΟΤΔ.
Eνίσχυση παραδοσιακών τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν αξιόλογα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως εκθέσεις, πανηγύρια, διαγωνισμοί, θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις, κ.λ.π.
    

Για:
 Σύνθεση, παραγωγή και διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κλπ).
Δημιουργία και καταχώριση διαφημίσεων των εκδηλώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
Δαπάνες σύστασης φορέα οργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων.
Δαπάνες για τη διαμόρφωση χώρου και τον εξοπλισμό του φορέα οργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων.
Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού για την οργάνωση εκδηλώσεων.
Διαμόρφωση των χώρων αυτών (κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί κ.λ.π).
Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφήσεις κλπ).
Μίσθωση οπτικοακουστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. (Video, Οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ).
Έξοδα για τη συμμετοχή παραδοσιακών μουσικών συγκροτημάτων, χορευτικών συγκροτημάτων, θεατρικών ομάδων και έξοδα οργάνωσης λοιπών πολιτιστικών θεματολογιών (θέατρο, φωτογραφία κλπ) εφόσον εντάσσονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής δαπάνης της εκδήλωσης.
Την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών και την αγορά – κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.
Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση πρακτικών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ανάδειξη του πολιτισμού.
Κατασκευή και τοποθέτηση περιπτέρου (κιόσκι).
Αγορά οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων (video, οθόνες προβολής, μηχανήματα ήχου κ.λπ.).
Έρευνα / Καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.