Treatment of Animal Products

6/9/2006-6/11/2006 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Κοινότητες Αλέας και Αχλαδοκάμπου. Δήμοι Λυρκείας και Κουτσοποδίου (εκτός Δ.Δ. Κουτσοποδίου).
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:
Δήμοι Βυτίνας, Γόρτυνος, Δημητσάνας, Λεβιδίου, Μαντινείας, Τρικολώνων, Φαλάνθου, Τρίπολης (εκτός Δ.Δ. Τρίπολης και Αγίου Βασιλείου Μαντινείας), Κορυθίου, Μεγαλόπολης (εκτός Δ.Δ. Μεγαλόπολης).
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Δήμοι Νεμέας (εκτός Δ.Δ. Νεμέας),Σικυωνίων (μόνο τα Δ.Δ. Κλημεντίου, Βελίνης, Κρυονερίου, Γονούσας, Τιτάνης, Παραδεισίου, Μποζικά, Λαλιώτου, Μικρού Βάλτου, Μεγάλου Βάλτου, Σουλίου) – Ευρωστίνης (μόνο τα Δ.Δ. Ευρωστίνης-Ροζενών, Χελυδορέου, Ελληνικού, Καλλιθέας, Πύργου, Σαραντάπηχο).
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.
 

ίδρυση και εκσυγχρονισμό-επέκταση μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προιόντων ζωικής παραγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 450/2001,όπως ισχύει κάθε φορά .
Χρηματοδότηση για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό-επέκταση μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προιόντων ζωικής παραγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 450/2001,όπως ισχύει κάθε φορά, στους παρακάτω τομείς :
Τομέας Κρέας
– Τομέας Γάλα
– Υποτομέας Αυγά
– Τομέας Διάφορα Ζώα ( Μέλι , Σηροτροφία)
 

Για:  
·          Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
·          Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          Αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά  του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.
·          Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του HACCP. (Δεν είναι επιλέξιμο το πρότυπο HACCP- ΕΛΟΤ :1416 καθώς αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005).
·          Την αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας  και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και  telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
·          Την αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
·          Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες  για μελέτες σκοπιμότητας, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και  μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·        Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.),  καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης,  ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
 

 

Farmers and Fishermen funded to get Internet connection

8/9/2006-…  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Αγρότες και Αλιείς.
 

Ενίσχυση πολυδραστήριων αγροτών και αλιέων για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και τη σύνδεσή τους με το Ίντερνετ, με στόχο την εξοικείωσή τους με την ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Ίντερνετ και, γενικότερα, την παρακίνησή τους για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 

Για:  
·          Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού (hardware και εκτυπωτής) και δαπάνες λογισμικού εφαρμογών (εφαρμογές γραφείου, λογισμικό antivirus, λειτουργικό σύστημα)
·          Ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας.
o         Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού, περιλαμβάνουν:
– Το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και λογισμικού.
– Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού
. 

– Το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία
– Δαπάνες για άδειες χρήσης του λογισμικού
– Δαπάνες εγκατάστασης e-mail και σύνδεσης στο Ίντερνετ
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
o         Δαπάνες συνδρομών σε Παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου για δύο (2) χρόνια
 

Regional Promotion

4/9/2006-3/11/2006  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Δήμοι: ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΠΗΝΕΙΑΣ, ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ
Και τα Δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων: ΑΓ.ΗΛΙΑΣ, ΑΝΗΛΙΟ, ΑΡΗΝΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΚΑΛΙΔΟΝΑ, ΛΕΠΡΕΟ, ΜΑΚΙΣΤΟΣ ΜΗΛΕΑ, ΜΙΝΘΗ, ΞΗΡΟΧΩΡΙ, ΠΡΑΣΙΔΑΚΙ, ΡΟΔΙΝΑ, ΣΜΕΡΝΑ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ του Δήμου ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΙ, ΚΑΜΕΝΑ, ΚΑΥΚΩΝΙΑ, ΚΛΑΔΕΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΩΛΕΝΗΣ, ΛΙΝΑΡΙΑ, ΛΟΥΒΡΟ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΙΡΑΚΑ, ΜΟΥΡΙΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΕΥΚΕΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΙ, του Δήμου ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΓ.ΗΛΙΑΣ, ΠΗΝΕΙΩΝ, ΓΕΡΑΚΙ, ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ, ΔΑΦΝΗ, ΚΕΝΤΡΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΠΗΝΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, του δήμου ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΚΟΡΥΦΗ, του Δήμου ΙΑΡΔΑΝΟΥ
ΑΕΤΟΡΑΧΗ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΝΗΣΙ, ΞΕΝΙΕΣ (ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ) του δήμου ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
ΒΡΙΝΑ, ΓΡΑΙΚΑ, ΓΡΥΛΛΟΣ, ΔΙΑΣΕΛΛΑ, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, ΠΛΑΤΙΑΝΑ, ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ, ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ, ΤΡΥΠΗΤΗ, ΦΡΙΞΑ του Δήμου ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΓΟΥΜΕΡΟ, ΚΑΡΥΑ, ΚΛΙΝΔΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΕΥΚΗ, ΩΛΕΝΑ του δήμου ΩΛΕΝΗ
Για : Ο.Τ.Α, Ν.Α, Ενώσεις & Επιχειρήσεις αυτών, Ο.Τ.Δ., Συλλογικοί φορείς
 
ενέργειες οι οποίες θα αναληφθούν από συλλογικούς φορείς με σκοπό την προβολή της περιοχής παρέμβασης είτε τομέων του τοπικού κοινωνικοοικονομικού ιστού (πολιτιστικοί πόροι, φυσικοί πόροι, παραδόσεις κλπ).
Ειδικότερα θα ενταχθούν δράσεις για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης, είτε με στόχο την προσέλκυση μικρών επενδυτικών σχεδίων στους τομείς που διαπιστώνονται τέτοια πλεονεκτήματα, είτε με στόχο την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης επισκεπτών στις περιοχές αυτές.
 
 

«Αναζητείστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» π.χ. ξενώνες, fax, Δροσοχώρι κ.ο.κ.  Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Cooperate to invest in Greece & Greek Islands

Coperation with Greek individuals could prove quite fruitful. See below, every day, all activities that Greek people get free funding for. New ideas are on the way! Comment to Express your Interest and get details.

Development of Wireless Hotspots in Enterprises

 Έως 20/10/2006 
Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Μεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα
επιχειρήσεις για να αναπτύξουν / λειτουργήσουν σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless Hotspots) ώστε να προσφέρουν σε χρήστες που κινούνται στο χώρο κάλυψής τους (εξωτερικούς επισκέπτες, φιλοξενούμενους αλλά και εργαζόμενους) ευρυζωνική πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω ασύρματων τερματικών συσκευών. Συμπληρωματικά, οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) μέσω των οποίων θα παρέχονται δικτυακές (network) ή διαδικτυακές (Internet, Intranet, Extranet) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Για:  
·          Τον αναγκαίο ραδιο-εξοπλισµό ασύρµατης πρόσβασης (συσκευές ασύρµατης  πρόσβασης -access points, κεραίες, bridges, κλπ)
·          Τον αναγκαίο ενεργό δικτυακό εξοπλισµό για την τοπική διασύνδεση των συσκευών ασύρµατης πρόσβασης, τη σύνδεση µε το Ίντερνετ και πιθανώς τη διασύνδεση µε υπάρχουσες υποδοµές ενσύρµατων δικτύων
·          Μόνιµη ευρυζωνική σύνδεση µε το Ίντερνετ, για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη λειτουργίας του κάθε σηµείου, έως την λήξη του έργου.
Το σύνολο και οι προδιαγραφές του ραδιο-εξοπλισµού και δικτυακού εξοπλισµού θα προκύψουν από τα συµπεράσµατα της µελέτης αποτύπωσης αναγκών χώρου (site survey). Επιπλέον, για κάθε σηµείο ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης µπορεί να προβλέπονται εντός
του έργου:
– Κάρτες και περιφερειακά (wi-fi radios, κάρτες PCMCIA ή USB περιφερειακά), µέσω των οποίων τερµατικές συσκευές όπως laptops και PDAs επικοινωνούν µε το ασύρµατο δίκτυο (base stations/ access points).
– H διαχείριση του ασύρµατου δικτύου (network management) και η διαχείριση της πρόσβασης στο Internet (firewall/ proxy/ security). Επίσης, υπηρεσίες διαχείρισης/ελέγχου πρόσβασης/ χρέωσης χρηστών (είτε µέσω προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού/ λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση, είτε µέσω υπηρεσιών που παρέχουν τρίτοι).
– ∆ηµιουργία/ φιλοξενία ιστοσελίδας (web site) για την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες/ λειτουργίες του hotspot.
– Η παροχή ειδικών υπηρεσιών/ υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τους χρήστες του hotspot.
– Ενέργειες προβολής/ προώθησης του/ των σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης.

Investments on Smart Technologies in Sea Transport

Δημόσια Διαβούλευση 03/10/2006 έως 18/10/2006
Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : ΜΜΕ δευτερογενούς & τριτογενούς τομέα
υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ευφυών μεταφορών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της εμπορευματικής ναυτιλίας και των λιμενικών υπηρεσιών (συνοπτικά, στα συστήματα θαλάσσιων μεταφορών), με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των ίδιων των τελικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
  

Για:  παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ενδεικτικά μπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:
·          Ενημέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων, ώρες απόπλου, κατάπλου και δυνατότητα συνδυασμού δρομολογίων και γενικά μέσων για την πραγματοποίηση μετακινήσεων μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων και προορισμών, στον επιθυμητό χρόνο κλπ)
·          Ενημέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα προγραμματισμένα και έκτακτα δρομολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, αλλαγή προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναμική ενημέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου και κατάπλου, κλπ)
·          Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων / έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
·          Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων – πολίτη – τρίτων μερών
·          Συνδυασμένες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού
·          Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του λιμένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (διασύνδεσης των λιμένων με χερσαία δίκτυα)
 

Για:
 ·          Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
·          Δαπάνες Λογισμικού
·          Υπηρεσίες Συμβούλων
·          Ενέργειες Προώθησης Προβολής
·          Πιλοτική Λειτουργία
 

Digitalization of Cultural Heritage

2/10/2006-10/11/2006  
Περιοχή εφαρμογής: Β. ΑΙΓΑΙΟ
Για : ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Δημόσιο, Επιμελητήρια της Περιφέρειας, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας
δημιουργία έργων και εφαρμογών ψηφιοποίησης, ανάδειξης, διαχείρισης και προβολής υπαρχουσών στην Περιφέρεια συλλογών, που θα συνδράμουν στη διαφύλαξη και διατήρηση της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς της Περιφέρειας μέσα από την εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας).
Περιλαμβάνει ενέργειες που οδηγούν στην ψηφιοποίηση, την επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή ολοκληρωμένων συλλογών και αρχείων πολιτιστικών τεκμηρίων και στην μετάφραση του περιεχομένου τεκμηρίωσης πολιτιστικών συλλογών και αρχείων σε άλλες γλώσσες. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν – ενδεικτικά – ως αντικείμενο:
·          Εργασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την εφαρμογή τεχνολογικών και λειτουργικών προτύπων, μεθοδολογιών και καλών πρακτικών. Το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα θα πρέπει να προσφέρεται για την ανάπτυξη σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας, για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ευρύτερου αλλά και πιο εξειδικευμένου κοινού και να απευθύνεται στην παγκόσμια επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα.
·          Προσαρμογή υφισταμένων συστημάτων τεκμηρίωσης και διαχείρισης πολιτιστικών συλλογών, στις τεχνολογικές προδιαγραφές «καλών πρακτικών» που υφίστανται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
·          Μεθόδους και τεχνολογίες διατήρησης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.
·          Τεχνολογίες υποστήριξης της διαλειτουργικότητας του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
·          Ανάπτυξη και διαμόρφωση προτύπων τεκμηρίωσης πολιτιστικών αντικειμένων, προτύπων περιεχομένου (καταλόγων καθιερωμένων όρων, θεματικών θησαυρών) και προτύπων μεταδεδομένων για ανακάλυψη-ανάκτηση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων.
Η έμφαση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα δοθεί στην ψηφιοποίηση και ψηφιακή επιστημονική τεκμηρίωση συλλογών και αρχείων πολιτιστικών τεκμηρίων που καλύπτουν σημαντικές θεματικές ενότητες του σύγχρονου, του νεότερου και του λαϊκού πολιτισμού, της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας καθώς και σε διαχρονικούς θεματικούς τομείς του τοπικού πολιτισμού που προσφέρονται για την ανάπτυξη σημαντικής σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας και για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του γενικού αλλά και του ειδικότερου επιστημονικού κοινού.
Θα ενταχθούν έργα που θα υποβληθούν από φορείς οι οποίοι κατέχουν ή διαχειρίζονται υπάρχουσες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συλλογές και αρχεία πολιτιστικών τεκμηρίων σημαντικής πολιτιστικής αξίας.
Τα θεματικά πεδία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εφαρμογών ψηφιοποίησης είναι – ενδεικτικά- τα παρακάτω :
·          συλλογές, αρχαιολογικά τεκμήρια και ευρήματα,
·          αρχειακά τεκμήρια με αξιόλογη σημασία για την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού
·          εικαστικά έργα, μουσικά έργα, παραστάσεις, φωτογραφικό υλικό
·          οπτικοακουστικά και άλλα τεκμήρια πολιτιστικού χαρακτήρα
·          έργα και μνημεία λόγου και τέχνης
·          εκκλησιαστικά μνημεία , μουσειακά αντικείμενα
·          αξιόλογα αρχιτεκτονικά δεδομένα και ιστορικά ντοκουμέντα και στοιχεία
·          άλλα αξιόλογα στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης
Για:  
·          Συλλογή, συντήρηση, καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση, κωδικοποίηση του περιεχομένου
·          Επιστημονική και γλωσσική επιμέλεια και μετάφραση
·          Εργασίες ψηφιοποίησης και επεξεργασίας του περιεχομένου
·          Δημιουργία και ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση κόμβου πληροφόρησης και διάθεσης του πολιτιστικού περιεχομένου στο κοινό
·          Ψηφιακές εφαρμογές ή βιβλιοθήκες για τη διάθεση του περιεχομένου μέσω διαδικτύου.
·          Δημιουργία και προώθηση πολύγλωσσων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών εκδόσεων, που αφορούν το φυσικό αντικείμενο του έργου
·          Προβολή και δημοσιότητα του έργου και της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
·          Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών.
  

Wireless Advanced Services

14/9/2006-13/11/2006 ώρα 16:00
Περιοχή εφαρμογής:
Για : Mεµονωµένες μικρομεσαίες υφιστάµενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου
ανάπτυξη και διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, µέσω των οποίων οι τελικοί χρήστες (ιδιώτες, επιχειρήσεις και ∆ηµόσιες Υπηρεσίες) θα έχουν στη διάθεσή τους µια πλειάδα από προηγµένες ηλεκτρονικές πολυµεσικές εφαρµογές (εικόνα, ήχος και δεδοµένα).
Με το όρο «ευρυζωνικές υπηρεσίες» εννοείται ένα σύνολο από προηγµένες και καινοτόµες εφαρµογές οι οποίες
·          χαρακτηρίζονται από διαδραστικότητα είτε µεταξύ των διαφόρων οµάδων χρηστών είτε µεταξύ ενός µεµονωµένου χρήστη και του παρόχου της υπηρεσίας,
·          είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό µέσω του ∆ιαδικτύου απαραίτητα και
·          απαιτούν την ύπαρξη ευρυζωνικών υποδοµών για την διάθεση αυτών.
   

Ενδεικτικά πεδία εφαρµογής ευρυζωνικών υπηρεσιών περιλαµβάνουν τους παρακάτω τοµείς:
·          ∆ιαδραστική ενηµέρωση (Interactive TV, web-casting, Video/ News on Demand, κλπ)
·          Εκπαίδευση και επιµόρφωση (e-learning)
·          Υγεία (e-health)
·          Ψυχαγωγία (e-gaming, Music on Demand, Web TV, Virtual Reality applications, κλπ)
·          Τηλε-συνεργασία και εργασία (Video conferencing, telecommuting, κλπ)
·          Προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (Voice & Video over IP, videoconferencing, κλπ)
·          Εφαρµογές επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των τελικών χρηστών (peer-to-peer applications)
·          Επιχειρηµατικές εφαρµογές (e-business), όπως ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), τραπεζικές και χρηµατο-οικονοµικές εφαρµογές (e-banking/ e-trading), κλπ.
 

Μέσω της παρούσας ∆ράσης ενθαρρύνονται εκείνες οι επιχειρηµατικές ιδέες που χαρακτηρίζονται από:
·          Καινοτόµο χαρακτήρα των προτεινόµενων εφαρµογών
·          Τεχνολογική επάρκεια και αρτιότητα στην προσφερόµενη λύση
·          Υψηλή χρηστικότητα των προτεινόµενων εφαρµογών, σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του στοχευόµενου συνόλου χρηστών και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς – στόχου, µε τρόπο που να προάγονται οι στόχοι της ∆ράσης
·          Αυξηµένη πιθανότητα επίτευξης οικονοµικής βιωσιµότητας
·          Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων ή και σχεδιαζόµενων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών και λοιπών διαδικτυακών υποδοµών της χώρας.
 

Η ∆ράση υποστηρίζει την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών, µέσω κατάλληλων τεχνολογιών, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει, κατά την ολοκλήρωση του έργου και µε δεδοµένη την πάροδο µίας περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, να βρίσκονται σε µορφή πλήρως επιχειρησιακή και να είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό. Στην παρούσα ∆ράση δεν είναι επιλέξιµες ενέργειες Φυσικού Αντικειµένου που αφορούν:
·          κατά το κύριο µέρος τους σε µη ευρυζωνικές εφαρµογές. ∆ε θα ενισχυθούν υπηρεσίες των οποίων η υλοποίηση και διάθεση θα µπορούσε να επιτευχθεί ακόµη και πάνω σε µη ευρυζωνικές υποδοµές (π.χ. αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας)
·          σε ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων κορµού, διανοµής ή πρόσβασης.
 

Για:   
·          Ενέργειες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προς εµπορική εκµετάλλευση.
·          Η εγκατάσταση πλατφορµών και συστηµάτων για τη διαχείριση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δυνητικών χρηστών/ πελατών.
·          Υποστηρικτικές ενέργειες που σχετίζονται µε την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
·          Συγκεκριμένα : ∆ηµιουργία της βασικής υποδοµής µέσω της προµήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου διαδικτυακού και λοιπού εξοπλισµού. Οι υποδοµές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρούσας ∆ράσης θα πρέπει να βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
·          Προµήθεια και εγκατάσταση του λογισµικού που θεωρείται απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία της υποδοµής
·          Παροχή υπηρεσιών από συµβούλους που κατέχουν εξειδικευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία συναφή µε το αντικείµενο του προτεινόµενου έργου
·          Ενέργειες προώθησης/προβολής των παρεχόµενων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ή πιθανών αγοραστών της υπηρεσίας
·          Ενέργειες δηµιουργίας νέου και απόκτησης υφιστάµενου πολυµεσικού περιεχοµένου που θα γίνεται διαθέσιµο µέσω της προτεινόµενης ευρυζωνικής υπηρεσίας
·          Πιλοτική (δοκιµαστική) λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος.
 

Business Awards

10/8/2006-13/10/2006 ώρα 14:30 
Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Μεταποιητικές επιχειρήσεις
υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αρίστευσης και ανάλογων άλλων διεθνών ή εθνικών μοντέλων, ή επιχειρήσεων που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις στην εφαρμογή της Επιχειρηματικής Αρίστευσης.
  

Για: 
·          Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης: 70.000 €. Ως 3 Βραβεία.  Ένα βραβείο για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος.
·          Εθνική Διάκριση Επιχειρηματικής Αρίστευσης: 20.000 €. Ως 6 Διακρίσεις.  Δύο Διακρίσεις για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος.
·          Εθνική Αναγνώριση Επιχειρηματικής Αρίστευσης: 2.500 €. Οι επιχειρήσεις που έχουν συγκεντρώσει άνω του 50% της μέγιστης βαθμολογίας στην φάση της προ-αξιολόγησης και δεν θα λάβουν Βραβείο ή Διάκριση και είναι εντός των πρώτων 100 επιχειρήσεων.