Establishment or Modernization of enterprises dealing with plant products

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)    


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων.

 

     

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης προϊοντων φυτικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας  και θα συμμετέχουν σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster). Οι προς ένταξη επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν κατά τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO κλπ) και ασφάλειας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι η τήρηση τουλάχιστον των ελάχιστων προϋποθέσεων  σχετικά με το περιβάλλον.
  Για:  
·          H διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          H κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
·          H προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          H εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
Η αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Η κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.
·          Η απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
·          Η αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας  και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και  telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
·          Η αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Η βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
  

Establishment & Modernization of Food Enterprises

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)    


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων

 

     

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση καθώς και την βελτίωση – εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων μονάδων.  Η δράση αυτή καλύπτει ενέργειες για τη δημιουργία ή βελτίωση εργαστηρίων παρασκευής παραδοσιακών ειδών αρτοσκευασμάτων – ζυμαρικών, προϊόντων παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, ηδύποτων κλπ.
  Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας / επιχείρησης.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων. 
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
·          σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd).
  

Creation & Modernizaation of enterprises dealing with animal products.

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)   


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η δράση

 

    

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊοντων ζωικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας και θα συμμετέχουν σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster). Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν κατά τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO κλπ) και ασφάλειας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000).
  Για:  
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
·          προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.
·          απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
·          αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας  και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και  telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
·          αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
·          Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
  

Creation of a net of the sites of Medium Size Enterprises

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)  


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων.

   

Δημιουργία ενός  ευέλικτου κόμβου διασύνδεσης των κατασκευαζόμενων προσωπικών site των ΜΜΕ στο ηλεκτρονικό διαδίκτυο, εμπλουτισμένο με αναλυτικές πληροφορίες  για την ταυτότητα και το προφίλ  της κάθε επιχείρησης. Η συγκεκριμένη δράση θα αποτελέσει ένα ακόμη μέσο προώθησης των τοπικών παραγόμενων προϊόντων και της τουριστικής προβολής, ανάδειξης της περιοχής παρέμβασης όχι μόνο στα στενά όρια του νομού αλλά και σε οποιοδήποτε άτομο έχει δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.
  Για:  
·          δημιουργία ή  προμήθεια απαιτούμενων λογισμικών συστημάτων ή και η δημιουργία βάσεων δεδομένων.
·          δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
·          Μελέτη σκοπιμότητας
·          εκπόνηση σχεδίου δράσης 
·          διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου ηλεκτομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 

Creation & Medernization of enterprises producing, developing and promoting local food

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
   

Ίδρυση νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων επενδύσεων παραγωγής, ανάπτυξης και προβολής ειδών τοπικής γαστρονομίας που έχουν προκύψει μετά την πρώτη μεταποίηση : όπως προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής – αρτοσκευάσματα – ζυμαρικά, παραδοσιακά ηδύποτα κ.α. Όλες οι επενδύσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετέχουν στο cluster μεταποιητικών επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων στην «καθαρή περιοχή».
 Για:  
·          Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
·          Κτίρια
·          Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
·          Αγορά λοιπού εξοπλισμού
·          Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλιση ποιότητας
·          Μελέτες/ έρευνες
·          Λοιπές υπηρεσίες
·          Προβολή / διαφήμιση / προώθηση προϊόντος
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 
·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·         

·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·          ·         

Establishment & Modernization of enterprises

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
    

Δημιουργία επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης της τοπικής ζωικής παραγωγής, καθώς και νέων προϊόντων  (υγιεινής διατροφής, βιολογικής καλλιέργειας, νέες συσκευασίες). Όλες οι επενδύσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα προκύψουν από τις εμπειρογωνμοσύνες του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετέχουν στο cluster μεταποιητικών επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ.  Συγκεκριμένα, ενισχύεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων στην «καθαρή περιοχή».
 Για:  
·          Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
·          Κτίρια
·          Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
·          Αγορά λοιπού εξοπλισμού
·          Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
·          Μελέτες/ έρευνες
·          Λοιπές υπηρεσίες
·          Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP)
·          Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
 

Creation of New Enterprises of Ceramics, Traditional Products etc.

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)   


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα,  κάτοικοι ή μη των Δήμων που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η δράση

 

    

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων μονάδων. Η δράση καλύπτει ενέργειες οι οποίες δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες δραστηριότητες εργαστηρίων υφαντικής, κεραμικής, αξιοποίησης χρήσιμης ξυλείας, παραδοσιακών οργάνων κ.λ.π.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη είναι η συμμετοχή τους σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster)  που θα έχει ως στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων και της περιοχής, καθώς και την επιχειρηματική συνεργασία των συμμετεχόντων.
  Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας / επιχείρησης.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3 
·          σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd).
  

Creation of New Enterprises of Ceramics, Traditional Products etc.

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)  


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα,  κάτοικοι ή μη των Δήμων που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η δράση

   

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων μονάδων. Η δράση καλύπτει ενέργειες οι οποίες δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες δραστηριότητες εργαστηρίων υφαντικής, κεραμικής, αξιοποίησης χρήσιμης ξυλείας, παραδοσιακών οργάνων κ.λ.π.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη είναι η συμμετοχή τους σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster)  που θα έχει ως στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων και της περιοχής, καθώς και την επιχειρηματική συνεργασία των συμμετεχόντων.
  Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας / επιχείρησης.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3 
·          σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd).
 

Creation of framework regarding development of alternative touristic forms

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  (ορισμένοι Δήμοι)     


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων, που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η δράση

 

 

Επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες ιππικού τουρισμού, περιηγητικού – περιπατητικού τουρισμού, δραστηριότητες ορεινού τουρισμού κλπ
Προτεραιότητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού οι οποίες θα ενταχθούν σε δίκτυο συνεργασίας ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster) και θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρους ποιότητας.
      

Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και η αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών. 
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.